Lezen is een ingewikkelde vaardigheid. Om te kunnen lezen moeten we de letters goed kunnen zien, deze letters herkennen en de betreffende letters vervolgens koppelen aan een bepaalde klank. Deze klanken kunnen we vervolgens samenvoegen tot het lezen van woorden en zinnen. Hierdoor ontstaat het leesproces.

Niet bij alle leerlingen verloopt dit leesproces even gemakkelijk. Leerlingen met dyslexie ervaren een hardnekkig probleem bij de automatisering van de klank-tekenkoppelingen. Deze leerlingen hebben ernstige problemen bij het koppelen van spraakklanken aan geschreven tekens. Deze leerlingen lezen traag en/of worden radende lezers.

Op het voortgezet onderwijs kunnen dyslectische leerlingen opvallen doordat zij worstelen met het leren van de Engelse taal. Dit alles hangt tevens nauw samen met de koppeling tussen spraak en orthografie (de schrijfwijze van een taal); hoe eenduidiger de koppeling, hoe makkelijker het is om te leren lezen en spellen. En daar wringt vaak de schoen voor dyslectische leerlingen. De koppeling tussen de klank en het bijbehorende teken is in het Engels lang niet transparant. Zo kan de -i klank bijvoorbeeld uitgesproken worden als -i (children) maar ook als -ai (find). En omgekeerd kan de klank -i naast -i (lift) tevens geschreven als -o (women). Dyslectische leerlingen, die toch al veel moeite hebben met de automatisering van de klank-tekenkoppelingen, zien bij het leren van Engelse woorden door de bomen het bos niet meer. Het leren van de Engelse taal kan erg verwarrend voor hen zijn.

Gelukkig zijn er steeds meer hulpmiddelen die dyslectische leerlingen kunnen helpen bij het aanleren van vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Er zijn diverse computerprogramma’s waarmee woordjes in een vreemde taal aangeleerd kunnen worden. Om de koppeling tussen spraak en orthografie te versterken is het voor dyslectische kinderen aan te bevelen dat dit computerprogramma ook werkt met een spraakstem die de te leren woorden ook hardop uitspreekt, zoals bijvoorbeeld WRTS. Voor het lezen van woorden kan ook gebruik gemaakt worden van een “Reading Pen”. De pen scant een woord en geeft de uitspraak. Tegelijkertijd kan de schrijfwijze in het venster bekeken worden. De “Reading Pen” kan door het scannen van de woorden minder handig ervaren worden voor het lezen van grote lappen tekst.

Mocht een dyslectische leerling, ondanks alle aangeboden hulpmiddelen, problemen blijven ervaren bij het aanleren van vreemde talen in het VO, hebben scholen de verantwoordelijkheid (binnen het kader van de wet) leerlingen met dyslexie een goede, passende, ondersteuning te bieden. Zo zijn er voor leerlingen met dyslexie die problemen hebben met de vreemde talen en niet in staat zijn het volledige programma te volgen mogelijkheden voor ontheffing of vrijstelling. Voor uitgebreidere informatie hieromtrent:

http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/regelingen-en-voorzieningen/vrijstellingen-ontheffingen/ontheffingsmogelijkheden-voor-de-talen

Related Posts

Laat een bericht achter