Voor veel jonge pubers is de overgang van de basisschool naar het vmbo een spannende aangelegenheid. Het is iets waar ze naar uit kunnen kijken, omdat ze nieuwe vrienden kunnen maken of zich meer toe kunnen spitsen op wat ze leuk vinden. Maar de nieuwe school kan ook een omgeving zijn die meer onzekerheid met zich meebrengt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld (opnieuw) gepest worden, moeten ze meer en harder werken, kunnen ze zich afvragen of ze het niveau wel aankunnen etc. (Mizelle, 1995; Phelan, Yu, & Davidson, 1994).

Prestaties gaan vaak omlaag.

Bij veel jonge pubers gaan de cijfers en de prestaties, die ze op school behalen, achteruit bij hun overgang van de basisschool naar het vmbo (Barone & Trickett, 1991). Dit heeft onder andere te maken met het feit dat ze een negatiever zelfbeeld beginnen te ontwikkelen en een grotere behoefte aan vriendschappen (Hertzog, 1996). Nog voordat ze de opleiding hebben afgerond heeft 6% de school alweer verlaten (Owings & Peng, 1992). Voor veel kinderen kan de overgang naar een andere school een onplezierige ervaring zijn. Ook voor de kinderen die normaal goed presteren (Phelan, Yu, & Davidson, 1994).

Huiswerkbegeleiding vermindert het aantal schoolverlaters.

Onderzoek heeft ook uitgewezen dat huiswerkbegeleiding het aantal schoolverlaters aanzienlijk vermindert. Dit komt omdat de leerling handvatten aangereikt krijgt, waardoor hij of zij zich beter kan redden op de nieuwe school. Door de één op één begeleiding is uw kind in staat om goed voorbereid aan iedere nieuwe schooldag te beginnen (Mac Iver & Epstein, 1991).

De rol van u, als ouder.

Ook uw rol als ouder moet niet onderschat worden in dit geheel. Door actief betrokken te zijn in de overgang van uw kind van de ene school naar de andere, kunt u uw kind helpen om deze te vergemakkelijken. Zo kunt u bijvoorbeeld samen met uw kind de nieuwe school gaan bezoeken, tijdens een open dag. Hier kunt u al veel informatie over de school krijgen. Stel kritische vragen aan de medewerkers van de school, maar ook aan de leerlingen (die namens de school) deelnemen aan de open dag. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat ouders, die actief betrokken zijn bij de schoolprestaties van hun kinderen, ook betrokken zullen blijven. Dit heeft weer een positief effect op de prestaties van hun kind (Linver & Silverberg, 1997; Paulson, 1994). Verder zullen ze zich ook beter aan kunnen passen aan de nieuwe school (Horn & West, 1992).

Maak dus de juiste afweging voor uw kind. Omdat u niet 24/7 bij de schoolprestaties van uw kind betrokken kunt zijn, bijvoorbeeld doordat u werkt, doet u er verstandig aan om een instituut in te schakelen die uw kind individuele huiswerkbegeleiding kan geven.

Related Posts

Laat een bericht achter