Technisch leren is het verklanken van woorden en zinnen, zonder er betekenis aan te verbinden. Het is een controversieel begrip. Want je leest tenslotte om te begrijpen. De techniek is dan ook slechts een middel om tot begrip te komen en geen doel op zich. Vlot technisch kunnen lezen en voldoende luisterbegrip zijn voorwaarden om begrijpend te kunnen leren lezen.

Het gaat vooral om de techniek die nodig is bij hardop lezen, verklanken van woorden en zinnen, van steeds moeilijker woorden en zinnen en leessnelheid. Vormen van technisch lezen zijn koorlezen, duo-lezen, tutorlezen, voor-en-na lezen en niveaulezen.

In de kleuterperiode of eerder ontdekken kinderen vaak al dat letters en lettercombinaties een betekenis hebben. In groep 3 kennen kinderen na enkele maanden leesonderwijs als het goed is de letters van het alfabet. Hun hersenen zijn dan zover ontwikkeld dat ze vormen kunnen herkennen als letters en die letters vervolgens kunnen koppelen aan klanken. Dit is het begin van het technische leesproces. Het levert letterkennis op.

Na het leren van de letters komt het combineren van letters tot woorden en nog later tot hele zinnen. Eerst wordt er geoefend met eenlettergrepige woorden. Dat wordt geleidelijk aan uitgebreid naar meerlettergrepige woorden. Spellen is in feite het omgekeerde. Dan moet een klank worden omgezet in een letter.

Related Posts

Laat een bericht achter